KGW województwa mazowieckiego

Misją portalu KGW Mazowsze jest prezentacja działalności kół gospodyń́ wiejskich, lokalnych zespołów folklorystycznych oraz innych podmiotów kultywujących tradycje lokalne i regionalne na terenie Województwa Mazowieckiego. Portal zawiera materiały filmowe dokumentujące zjawiska kultury i folkloru zbadane w ramach zadania „EtnoWieczory”. Efektem działania portalu jest inwentaryzacja, opis i prezentacja wybranych zjawisk, utworów oraz innych dzieł zaliczanych do regionalnego tradycyjnego dziedzictwa kulturalnego. Realizowany przez Narodowe Centrum Kultury program „EtnoPolska”, dzięki któremu powstał portal służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Tradycja w obiektywie

Poznaj bliżej naszą tradycję

Tkactwo dwuosnowowe

Tradycyjne pisanki

Rzeźby w łochowskim Parku Dębina

Wypiek sękacza

Ręcznie ozdabiane bombki

Muzeum Gwizdka w Gwizdałach

Malowanie

Wycinanka z opłatka

Taniec tradycyjny w zespole Sokołowianie

Tradycyjne uroczystości dożynkowe

Bądź na bieżąco!

Ostatnie aktualności / wydarzenia

Nie czekaj!

Dodaj swoje KGW