KGW z Rycharcic najlepszym Kołem Wiejskim na Mazowszu!

KGW z Rycharcic najlepszym Kołem Wiejskim na Mazowszu!

KGW Rycharcice rozpoczęło swoją działalność w 1968r., obecnie liczy 24 członów tworząc obraz wsi nowoczesnej, ale pełnej tradycyjnych smaków i ludowego folkloru.

Wśród zgłoszonych pań znalazły się zarówno doświadczone gospodynie, jak i młode, kreatywne dziewczęta, które członkami Kół są od niedawna. Członkinie kół udowodniły, że dawną obrzędowość czy tradycje kulinarne z powodzeniem można łączyć z nowoczesnymi formami działalności, jak zajęcia komputerowe czy fitness.

Zwycięskie Koło wybrano spośród trzynastu innych zgłoszonych kół. Oceniano je na podstawie dorobku i aktywności z dwóch ostatnich lat. Wyjątkowo ceniono kreatywność, dbałość o tradycję, a także przedsiębiorczość. Drugie miejsce zajęły gospodynie z Łuzek (gmina Łosice), zaś trzecią nagrodę otrzymało KGW Nowoczesna Gospodyni ze Stanisławic (gmina Kozienice).

Koło Gospodyń Wiejskich z Rycharcic Fot. www.rdc.pl