Mija czas składania wniosków o dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Mija czas składania wniosków o dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Do końca października będzie trwał nabór na dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich. W ciągu ostatniego pół roku ARiMR przyznało prawie 25 mln zł pomocy finansowej na rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Kwota dotacji uzależniona jest od liczby członków i wynosi:

  • 3 tys. zł – dla koła liczącego do 30 członków,
  • 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,
  • 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.
O dotację finansowaną z budżetu państwa, mogą ubiegać się koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie figuruje w nim blisko 8 tysięcy kół z całej Polski.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Zachęcamy do składania wniosków!

Fot. D. Jańczak (www.wiescirolnicze.pl)