O Kołach Gospodyń Wiejskich

Współpraca zewnętrzna i pozyskiwanie funduszy

Ze względu na zwykle lokalny charakter działalności, głównym partnerem zewnętrznym Kół Gospodyń Wiejskich są samorządy. To one przeważnie zapewniają siedzibę i niezbędne wsparcie do działania. Samorządy nie wspierają kół z automatu, ale jak widać, korzyści płynące ze wsparcia są dla samorządów oczywiste stąd relacje Kół Gospodyń Wiejskich z samorządem są z reguły dobre i oparte na regule wzajemności. Z jednej strony samorządy wspomagają koła w różnych formach, z drugiej Koła realizują zadania podległe samorządowi jak: promocja gminy/powiatu, kultura, wspierania i rozpowszechniania idei samorządowej czy współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Do pozyskiwania środków na działalność Kół Gospodyń Wiejskich potrzebna jest rejestracja, którą szczegółowo opisujemy w zakładce „Jak założyć koło”.

 

Poza gminnym i powiatowym wsparciem dla kół, istnieje szereg konkursów grantowych. Najpopularniejszym ostatnio jest pomoc oferowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i jednorazowo może wynieść do 5 tys. zł. Więcej informacji o wsparciu ARiMR na działalność statutową kół tutaj: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html

Więcej na temat aktualnych konkursów grantowych pod tym linkiem: https://fundusze.ngo.pl/aktualne